top of page

Türkiye’de Almanya Jeux Dramatiques Derneği işbirliği ile yürütülen eğitim programında gün toplama modeli uygulanır.

Jeux Dramatiques Uygulayıcı Eğitimi programı 3 bölümden oluşur: A-Modülü “Oyun Deneyimi” (15 gün), B-Modülü “Yöntem Bilgisi” (12 gün), C-Modülü “Uzmanlık Alanları” (8 gün)

Eğitim programında modüller sırayla tamamlanır ve her alınan eğitim katılımcılara verilen karneye (tarih, süre, yer, eğitmen bilgisi girilerek) işlenir. A- modülünün tamamlanmasından sonra katılımcılar eğitimleri devam ederken, 60 saat süren stajlarına başlarlar.

Modüllerin içerikleri:

A-Modülü

 • Oyun oynama hazzını arttırmak

 • Oyun deneyimi kazanmak


B-Modülü

 • Oyun oynama hazzını geliştirmeye devam etmek

 • Alanla ilgili kaynakları bilmek

 • Jeux dramatiques yönteminin ana prensiplerini ve oyun kurallarını tüm kapsamıyla bilmek

 • Grup içinde güvenli bir atmosfer yaratmak

 • Uygulama aşamalarını içeren (RPSV) çemberi bilmek

 • Farklı hedef kitlelerle çalışmak için gerekli uygulama biçimlerini bilmek

 • Oyun biçimlerini tanımak ve ayırt etmek

 • Uyaran olarak kullanılan yazılı metinlerin ve sanat eserlerinin özelliklerini bilmek

 • Oyun esnasında anlatabilmek ve oyuna eşlik ederek metni okuyabilmek

 • Grup üyelerini gözetmek, özellikle yaşantı aktarımı esnasında sorumluluk bilinciyle özenli davranmak

 • Uygulama sonrası grup içinde yöntemle ilgili deneyimleri eleştirebilmek

 • Oyun kuralları ve oyun yapısı açısından liderlik becerilerini göstermek ve tartışabilmek

 •  Uygulanabilecek ikna edici atölye içerikleri geliştirmek

 • Oyun talimatlarını didaktik ve metodik olarak ifade etmek

 • Yapıcı eleştiri yapabilmek ve eleştiriye açıklık gösterebilmek

 

C-Modülü

 • A ve B modülünde edinilen yeterlilikleri tam anlamıyla bilmek ve derinleştirmek

 • Konulara ve hedef kitleye göre farklılaşan jeux dramatiques atölyeleri planlamak

 • Uygulanan bitirme projesinin içinden seçilen bölümü başarılı bir şekilde yürütmek ve uygulayıcı olarak atölye deneyimine dair gözlemleri aktarmak

 • Grup yönetimi ve odak noktası bağlamında kişisel olarak güçlü yanlarını ve sınırlarını bilmek ve bunları tartışabilmek

 • Geribildirimleri yapıcı bir şekilde kabul edebilmek

Uygulayıcı Eğitimi

Jeux Dramatiques uygulayıcı eğitimi, A, B ve C modülü olmak üzere 35 gün süren üç modülden  ve 60 saat süren staj uygulamasından oluşmaktadır.  

bottom of page